Tools Tone - Japan

 • Đầu xiết: 3/8, ½ inch
-8 tuýt 6 cạnh 3S-7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
-10 tuýt 6 cạnh 4S-14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32
-6 tuýt dài 3S-8L, 10L, 12L, 13L, 14L, 17L
-6 đầu tuýt lục giác 3H-3, 4, 5, 6, 8, 10
-Tuýt mở bugi 3P-16S, 20.8S
-Cần xiết tự động
-Cần xiết lực mạnh 311
-04Thanh nối dài 75, 150mm
-Thanh nối dài EX31-075
-Đầu lắc léo BJ30
-Đầu nối
-Cờ lê 2 vòng miệng LS(6x7, 8x9, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 17x19)mm
-Cờ lê 2 vòng miệng nghiêng M45(8x10, 10x12, 14x17, 19x21, 22x24)mm	
-Cờ lê 2 đầu vòng nghiêng ngắn M46(8x10, 10x12, 12x14)mm
-Cờ lê mở ống dầu M26-10x12
-Cờ lê tự động RMC-1012
-Mỏ lếch MW-250
-Kìm 2 lỗ CP-200
-Kìm mỏ quạ KWP-250
-Kìm mỏ nhọn dài RP-150
-Kìm cắt KN-150
-2 kìm mỏ phe
-5 tua vít dẹp
-6 tua vít pake
-Tuýt chứ T TW(8, 10, 12, 14, 17)
-Búa đầu tròn
-Tủ dụng cụ TC1501
 • 85 PCS TOOL CABINET SET

  85 PCS TOOL CABINET SET

  Reviews (2,286)
  Còn hàng
  85 PCS TOOL CABINET SET
  Model:TC1600
  Mua hàng online tiết kiệm VND
  Brands:Tone - Japan
  Nhà sản xuất:VERPRO

85 PCS TOOL CABINET SET

Other products

Total: 44
Top