Tools Tone - Japan

 • Đầu xiết: 3/8 inch

5 tuýt 6 cạnh 3S-8, 10, 12, 13, 14

5 tuýt 12 cạnh 3D-17, 19, 21, 22, 24

5 tuýt dài 6 cạnh 3S-8L, 10L, 12L, 13L, 14L

3 tuýt mở bugi 3P-16S, 18S, 20.8S

Cần xiết tự động

Thanh vặn khẩu trượt 220

Thanh nối dài 75, 150mm

Thanh nối dài 300mm

Đầu lắc léo BJ30

Cờ lê 2 đầu miệng M45(LS-5.5x7, 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17)mm

-Cờ lê 2 đầu vòng nghiêng M45-10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 19x21, 22x24mm

-Cờ lê 2 đầu vòng nghiêng ngắn M46-8x10, 10x12, 11x13, 14x17mm

-Cờ lê mở ống dầu M26-1012

-Mỏ lếch MW-300

-Kìm 2 lỗ CP-200

-Kìm mỏ quạ KWP-250

-Kìm chết VP-250

-Kìm mỏ nhọn dài RP-150

-Kìm cắt KN-150

-5 tua vít dẹp

-4 tua vít pake

-Bộ lục giác BPL700(BPL-2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8)

-Búa đầu bi

-Búa cao su

-Tủ dụng cụ TC3001
 • 64 PCS TOOL CABINET SET

  64 PCS TOOL CABINET SET

  Reviews (1,941)
  Còn hàng
  64 PCS TOOL CABINET SET
  Model:TC2000
  Mua hàng online tiết kiệm VND
  Brands:Tone - Japan
  Nhà sản xuất:VERPRO

SOCKET 3/8 inch

SOCKET (6PT.):  3S-8, 10, 12, 13, 14 mm

SOCKET (12PT.): 3D-17, 19, 21, 22, 24

DEEP SOCKET (6PT.): 3S-8L, 10L, 12L, 13L, 14L

PLUG SOCKET (6PT. WITH MAGNET): 3P-16S, 18S, 20.8S

RATCHET HANDLE RH30K

T-TYPE SLIDE HANDLE 220

EXTENSION BAR 75, 150mm

WOBBLE EXTENSION BAR 300mm

BALL JOINT BJ30

LONG SPANNER SET 45M (LS-5.5x7, 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17)mm

LONG OFFSET WRENCH M45-10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 19x21, 22x24mm

SHORT OFFSET WRENCH M46-8x10, 10x12, 11x13, 14x17mm

FLARE NUT WRENCH M26-1012

AJUSTABLE WRENCH MW-300

COMBINATION PLIERS CP-200

WATER PUMP PLIERS KWP-250

GRIP PLIERS VP-250

NEEDLE NOSE PLIERS RP-150

DIAGONAL CUTTING KN-150

POWER SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)

POWER STUBBY SCREWDRIVER

HEAVY DUTY SCREWDRIVER

BALL POINT HEX KEY WRENCH L-TYPE SET BPL700(BPL-2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8)

BALL BEEN HAMMER

SHOCKLESS HAMMER

TOOL CABIN

Other products

Total: 44
Top