Tools Tone - Japan

 • Đầu tuýt 3S gồm 4 chi tiết: 5.5, 6, 7, 8
Đầu tuýt 3D gồm 13 chi tiết: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
Đầu tuýt 3S dài gồm 4 chi tiết: 8L, 10L, 12L, 13
Đầu tuýt 3D dài gồm 4 chi tiết: 14L, 15L, 17L, 19L
Cần quay tự động
Cần xiết rãnh trượt
Thanh nối dài 3 chi tiết: 75mm, 150mm, 300mm
Đầu lắc léo
 • 31 PCS 3/8 INCH MIX SOCKET WRENCH SET

  31 PCS 3/8 INCH MIX SOCKET WRENCH SET

  Reviews (1,856)
  Còn hàng
  31 PCS 3/8 INCH MIX SOCKET WRENCH SET
  Model:MX310
  Mua hàng online tiết kiệm VND
  Brands:Tone - Japan
  Nhà sản xuất:VERPRO

31 PCS 3/8 INCH SOCKET WRENCH SET

SOCKET (6PT.): 5.5, 6, 7, 8

SOCKET (12PT.): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

DEEP SOCKET (6PT.): 8L, 10L, 12L, 13

DEEP SOCKET (12PT.): 14L, 15L, 17L, 19L

RACHET HANDLE

T-TYPE SLIDE HANDLE

EXTENSION BAR 75 mm, 150 mm, 300 mm

BALL JONT

METAL CASE

Other products

Total: 44
Top