Tools Tone - Japan

 • ộ tuýt 3S gồm 6 chi tiết: 7, 8, 10, 12, 13, 14
Bộ tuýt 3D gồm 4 chi tiết: 17, 19, 21, 22
Bộ tuýt 3S dài gồm 2 chi tiết: 10L, 12L
Bộ tuýt 3D dài gồm 3 chi tiết: 13L, 14L, 17L
Bộ tuýt đầu lục giác 3KH gồm 7 chi tiết: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
Cần quay tự động
Cần xiết rãnh trượt
Thanh nối dài gồm 2 chi tiết: 75mm, 150mm
Đầu lắc léo
 • 27 PCS 3/8 INCH MIX SOCKET WRENCH SET

  27 PCS 3/8 INCH MIX SOCKET WRENCH SET

  Reviews (1,507)
  Còn hàng
  27 PCS 3/8 INCH MIX SOCKET WRENCH SET
  Model:MX300
  Mua hàng online tiết kiệm VND
  Brands:Tone - Japan
  Nhà sản xuất:VERPRO

27 PCS 3/8 INCH MIX SOCKET WRENCH SET

SOCKET (6PT.): 7, 8, 10, 12, 13, 14

SOCKET (12PT.): 17, 19, 21, 22

DEEP SOCKET (6PT.): 10L, 12L

DEEP SOCKET (12PT.): 13L, 14L, 17L

HEXAGON SOCKET 3KH-03, 04, 05, 06, 08, 10, 12

RACHET HANDLE

T-TYPE SLIDE HANDLE

EXTENSION BAR 75 mm, 150 mm

BALL JONT

METAL CASE

Other products

Total: 44
Top