Tools Tone - Japan

 • Bộ tuýt gồm 4 chi tiết 3S: 6, 7, 8, 9
  Bộ tuýt gồm 14 chi tiết 3D: 10,11, 12, 13, 14, 14.5, 15, 16, 17, 17.5, 19, 21, 22
  Cần tay quay: 271
  Cần xiết: 321
  Cần xiết rãnh trượt: 220
  Thanh nối dài gồm 3 chi tiết: 75mm, 150mm, 300mm
  Đầu lắc léo 3/8 inch
  Thanh dài: CB30
 • 25 PCS 3/8 INCH SOCKET WRENCH SET

  25 PCS 3/8 INCH SOCKET WRENCH SET

  Reviews (1,465)
  Còn hàng
  25 PCS 3/8 INCH SOCKET WRENCH SET
  Model:1550M
  Mua hàng online tiết kiệm VND
  Brands:Tone - Japan
  Nhà sản xuất:VERPRO

25 PCS 3/8 INCH SOCKET WRENCH SET

SOCKET (6PT.): 3S-6, 7, 8, 9

SOCKET (12PT.):3D- 10,11, 12, 13, 14, 14.5, 15, 16, 17, 17.5, 19, 21, 22

RATCHET HANDLE: 271

SPINNER HANDLE: 321

T-TYPE SLIDE HANDLE: 220

EXTENSION BAR: 75mm, 150mm, 300mm

UNIVERSAL JOINT 3/8 inch

CROSS BAR: CB30

METAL CASE

Other products

Total: 44
Top