Robot painting

 • Các ứng dụng chính : Sơn	
    Khả năng tải(kg):      5
 	Tầm với (m):         1.2 - 2.6
 	Mức độ bảo vệ:       IP-Class 67, Ex
 	Đặc biệt:             Có thể sơn lên Sàn, Trần
 • Robot sơn IRB540

  Robot sơn IRB540

  Reviews (2,988)
  Còn hàng
  Robot sơn IRB540
  Model:IRb 540
  Mua hàng online tiết kiệm VND
  Brands:ABB - Switzerland
  Nhà sản xuất:VERPRO

 

Các ứng dụng chính : Sơn
  Khả năng tải(kg):           5
  Tầm với (m):                  1.2 - 2.6
  Mức độ bảo vệ:             IP-Class 67, Ex
  Đặc biệt:                         Có thể sơn lên Sàn, Trần

Other products

Top