Mô hình điện lạnh

 • MÔ HÌNH MÁY NÉN BỔ CẮT
MODEL: 6106
• Khung gá lắp
• Thiết bị thực hành
• Phụ kiện kèm
1. Compressor tủ lạnh bổ cắt
- Loại piston cơ cấu biên tay quay 1/4HP
 • MÔ HÌNH MÁY NÉN BỔ CẮT

  MÔ HÌNH MÁY NÉN BỔ CẮT

  Reviews (4,095)
  Còn hàng
  MÔ HÌNH MÁY NÉN BỔ CẮT
  Model:6106
  Mua hàng online tiết kiệm VND
  Brands:Sun - Việt Nam
  Nhà sản xuất:VERPRO
MÔ HÌNH MÁY NÉN BỔ CẮT
MODEL: 6106
Khung gá lắp
Thiết bị thực hành
Phụ kiện kèm
1. Compressor tủ lạnh bổ cắt
- Loại piston cơ cấu biên tay quay 1/4HP
- Loại Piston cơ cấu Culic 1/4HP
2. Compressor máy điều hòa bổ cắt
- Loại máy nén piston của máy điều hòa 3/4HP
- Loại máy nén rotor lăn 3/4HP
- Loại máy nén rootor quay 3/4HP
 

Other products

Top