Body series

 • Bộ cảo thủy lực làm đồng 10 tấn. (30 món)

Model : JTC-HB610

Xuất xứ : JTC-Taiwan

-    Hoạt động bơm tay thuỷ lực

-    Gồm 30 món ( kể cả xe đẩy 3 ngăn )
 • Bộ cảo thủy lực làm đồng 10 tấn. (30 món)

  Bộ cảo thủy lực làm đồng 10 tấn. (30 món)

  Reviews (9,173)
  Còn hàng
  Bộ cảo thủy lực làm đồng 10 tấn. (30 món)
  Model:HB-610
  Mua hàng online tiết kiệm VND
  Brands:JTC - Taiwan
  Nhà sản xuất:VERPRO

 

Bộ cảo thủy lực làm đồng 10 tấn. (30 món)

Model : JTC-HB610

Xuất xứ : JTC-Taiwan

-       Hoạt động bơm tay thuỷ lực

-       Gồm 30 món ( kể cả xe đẩy 3 ngăn )

Trọng lượng 78.5 kg

Other products

Total: 56
Top